Se sochařem K. Hlavou pojí P. Koppa dlouholeté přátelství. Je častým hostem v jeho atelieru, zakoupil několik jeho děl a zahajoval i dvě jeho autorské výstavy.

 

OSOBNOSTI 

KAREL HLAVA 

SOCHAŘ, MALÍŘ A VÝTVARNÍK

 P.Kopp s  Karlem Hlavou v r. 2013

 

 Se sochou Karla Hlavy, kterou si zakoupil.