top of page

VÝSTAVY - EXHIBITIONS

K&K 

F. KRÁTKÝ & P. KOPP

Dva české pohledy na Itálii

v odstupu jednoho století 

Due sguardi sull'Italia, Un secolo di fotografia tra le immagini di due Boemi

Villa Ciani, Lestans, Itálie

V r. 2008 pomohl P. Kopp  svému příteli, historikovi fotografie Pavlu Scheuflerovi uspořádat v Italském kulturním institutu v Praze výstavu českého fotografa Františka Krátkého, který fotografoval m.j. i Itálii na konci 19. století. Na základě toho vznikla v Itálii kniha těchto jeho historických fotografií a byla předána i do archivu CRAF 

/Centro Ricerche Archiviazione della Fotografia/ ve  Spilimbergo v Itálii, kde již měli v archivu i fotografie P. Koppa z pozůstalosti ředitele milánské galerie Il Diaframma, p. Lanfranca Colomba.

Z iniciativy dalšího přítele P. Koppa, italského fotografa Cesare Colomba pak vznikla myšlenka uspořádat v Itálii dvojvýstavu fotografií F.Krátkého a Pavla Koppa s cílem ukázat jak dva čeští fotografové viděli italskou ulici s odstupem  sta let.

Výstava se pak uskutečnila v červenci 2012 pod názvem:  F.Krátký a P.Kopp, K & K Due sguardi sull'Italia, Un secolo di fotografia tra le immagini di due Boemi , a to v rámci souboru zahraničních výstav SPILIMBERGO FOTOGRAFIA 2012.

Místem konání této výstavy byla shodou okolností vila  italského sochaře Gianni Cianiho v Lestans, který v letech 1870 -1910 pracoval v Praze a se svým přítelem J. Zítkem prováděl m.j. i sochařskou výzdobu Národního divadla. Na základě toho se P. Kopp následně seznámil se současným českým sochařem Olbramem Zoubkem, který nyní působí v někdejším atelieru G.Cianiho v Salmovské ul č. 7.

Craf Il fotografo
zoom_693_14_luglio-1
bottom of page