top of page

S Františkem  Nepilem  seznámil   P.Koppa   v r. 1985 Miroslav  Horníček, když ho spolu  požádali   o úvodní  slovo  ke společné   knize  Chvilky  s Itálií. Pan  Nepil  to   pro  oba  rodilé  Plzeňáky napsal  tak, že sklidil  na  jejich pozdější  vernisáži  v Praze  velký  potlesk, a  dodnes  je  možno  si  text  přečíst  na  záložce  knihy. Brzy  se  tedy  dohodli  na další  spolupráci,  kdy F. Nepil četl  na  dalších  vernisážích  své  nedostižné  povídky.

Laskavý  a lidský  humor  F. Nepila byl  velmi  přitažlivý  pro  každého a proto  se oba  brzy  spřátelili, obzvláště, když P.Kopp  za  svého  pobytu  v Římě  pozval  na návštěvu  i  manžele  Nepilovi,  seznámil  je  zde s řadou  našich  krajanů a procestovali  i značnou  část  střední  Itálie.  Na své slavné  chalupě   ve  Stradonicích  vyprávěl  mu zase  pak  pan  Nepil  své příběhy  plné čapkovské  člověčiny,  napsané  i  dosud  nenapsané, 

a ukazoval, jak  se  opravdu  vlastníma  rukama  dělá  chalupa.

 

OSOBNOSTI 

FRANTIŠEK NEPIL

SPISOVATEL

F. Nepil a P. Kopp na vernisáži výstavy Chvilky s Itálií v Praze, 1988 Foto: Václav Jačka

 

 Oslava 60. narozenin F. Nepila, 1989

 

 F. Nepil s M. Horníčkem v ateliéru P. Koppa při přípravě knihy Chvilky s Itálií, 1987

 

bottom of page