V r. 1976  přivedla Dr.Anna  Fárová P.Koppa  do  redakce prestižního  časopisu   REVUE  FOTOGRAFIE, jehož  tehdejší  šéfredaktorkou  byla paní  Daniela  Mrázková. Tím  začala  několikaletá  spolupráce s tímto  periodikem,  kde  měl  P. Kopp možnost  vedle publikace  vlastních  fotografií   otiskovat i   své  články  a komentáře, především z italského   fotografického  prostředí.

 

D.Mrázková pomohla  tehdy Koppovi  na  začátku získat  potřebné  sebevědomí,  kdy mu  při  rozhovoru  nad  fotkami řekla: „ Nebuďte  skromný,  vy  jste  fotograf!“. Později  mu spolu se svým  manželem Vladimírem  Remešem pomáhala  cennými  radami  při  další publikační  a vystavovatelské činnosti.  M.j.  ho také  seznámila  se  šéfredaktorkou měsíčníku Československá  fotografie Dr.Evou  Horskou, kde pak  mohl P. Kopp uveřejnit  několik  svých  fotografických souborů.

 

OSOBNOSTI 

DANIELA MRÁZKOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA REVUE FOTOGRAFIE

 Daniela Mrázková