top of page

S ing. Koppem  se  seznámili  na světové  fotovýstavě SICOF  v Miláně  v r. 1973,  kde Anna  Fárová  zahajovala  spolu s Petrem  Tauskem  velkou  soubornou  výstavu  Františka  Drtikola.

Jako  erudovaná  historička  fotografie pomohla P. Koppovi   se  fotograficky „najít“.  Později  spolupracovali  na přípravě  výstavy  J. Sudka  v galerii Diaframma  v Miláně /1975/ a na jeho velké  výstavě v UPM v Praze 1976. Po jeho  úmrtí  v tomtéž  roce spolu  navštívili  básníka  Jaroslava  Seiferta, pozdějšího  nositele Nobelovy ceny za literaturu, a požádali  ho o napsání  nekrologu.

Anna  Fárová  pomáhala P. Koppovi  při  jeho  volné  tvorbě mnoha  cennými  radami, a vedle zmíněného  Josefa Sudka a Jaroslava  Seiferta  ho  seznámila s řadou významných  osobností z oboru fotografie,  s Italy Cesarem  Colombem a Lanfrankem  Colombem,  Tarasem  Kuščinským,  Petrem  Tauskem, Danielou  Mrázkovou, Pavlem  Scheuflerem  aj.

 

OSOBNOSTI 

ANNA FÁROVÁ

HISTORIČKA FOTOGRAFIE

 Dr. Anna Fárová v Itálii 1973

 

bottom of page